Rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä 7.10.2016

Rekisterin pitäjä: Pop Up Vintage Finland Oy

Hiedanrannan Paja-rakennus
Lielahdenkatu 10
33400 TAMPERE
hello AT popupvintage.fi

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
Hiedanrannan Paja-rakennus
Lielahdenkatu 14
33400 TAMPERE
hello AT popupvintage.fi

Rekisterin nimi: Pop Up Vintage Finland Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö:

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Pop Up Vintage Finland Oy:n ulkopuolelle.

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. Popupvintage.fi -palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen.