Rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä 7.10.2016, päivitetty 13.6.2018

Rekisterin pitäjä:

Pop Up Vintage Finland Oy

Jollaksentie 89 as 5, 00850 Helsinki
hello (at) popupvintage.fi

Kaikki yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa:
Jaana Alila ( yrityksen tietosuojavaltuutettu)

Pop Up Vintage Finland Oy

Jollaksentie 89 as 5, 00850 Helsinki
hello (at) popupvintage.fi

Rekisterin nimi: Pop Up Vintage Finland Oy asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseksi, laskutuksen takia sekä palveluista tiedottamisen syistä.

Rekisterin tietosisältö:

 • Nimi
 • Yrityksen Y-tunnus (b2b tapauksissa)
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero

Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuteta Pop Up Vintage Finland Oy:n ulkopuolelle. Jos tietojen luovutetaan poikkeuksellisesti, nämä syyt voivat olla:

 • Asiakastietoja säilytetään maksuliikenteen mahdollistamiseksi asiakkaan ja yrityksen välillä. Po Up Vintage Finland Oy:n oman hallinnon lisäksi tietoihin pääsee käyttämämme tilitoimisto. Koska he eivät kuitenkaan hoida laskutusta, heillä ei ole tarvetta käsitellä asiakkaiden tietoja.
 • Maksujen perintään liittyvissä tapauksissa voimme luovuttaa asiakkaan tiedot perintätoimistollemme.
 • Muut viranomaissyyt

Tietojen luovutukset EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen perusteet: Asiakasrekisterin tiedot on suojattu vahvoin salasanoin ja hyvää tietoturvatapaa käyttäen. Popupvintage.fi -palvelin on suojattu palomuurilla, joka mahdollistaa ainoastaan välttämättömimmän tietoliikenteen. Pyrimme pitämään asiakastiedot ajan tasalla ja huolehdimme kohtuullisin määrin vanhentuneiden tietojen poistamisesta.

Rekisteriin merkittyjen asiakkaiden oikeudet: 

Pop Up Vintage Finland Oy:n asiakasrekisteriin merkityillä henkilöillä/yrityksillä on oikeus:

 • Tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot
 • Vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistoa
 • Vaatia tietojasi poistettavaksi

Koska asiakassuhteen hoitaminen edellyttää yllä listattuja perustietoja, tietojen poistaminen voi johtaa asiakassuhteemme päättymiseen.

Rekisteriin tehtävät muutokset Pop Up Vintage Finland Oy:n puolesta:

Varaamme oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilman eri ilmoitusta. Rekisteröitynä sinun tulee tutustua tähän selosteeseen säännöllisesti.